Färgbildsalongen Dalarna 2013

Vår inbjudan riktar sig till medlemmar i Dalarnas fotoklubbar, bildgrupper och andra verksamheter med fotografi på programmet, oavsett tillhörighet eller inte i någon fotografisk organisation som exempelvis RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar).
Tävlingen avser enstaka bilder, presenterade som s.k. påsiktsbilder, valfritt motivområde, max. 4 bilder/deltagare. Bilderna skall vara monterade och den längsta sidan, inklusive eventuell passepartout, får inte överstiga 50 cm. Tjocklek max. 5 mm. Bilderna skall vara märkta på baksidan med individuella signaturer enligt modellen ABC 123 samt en bildtitel. Till denna inbjudan bifogas en blankett för deltagarförteckning som klubbvis returneras ifylld tillsammans med bilderna till arrangören.
Inlämnade tävlingsbidrag skall ha ett egenproducerat fotografiskt ursprung. I övrigt vill vi som arrangör inte sätta några begränsningar utan snarare uppmana deltagarna till ett fritt och kreativt skapande av fotografiska färgbilder. Bilder som premierats och antagits för visning i tidigare upplagor av Färgbildsalongen Dalarna får inte deltaga.
Utmärkelser: Plaketter och diplom i den omfattning som juryn anser motiverat.
Deltagaravgift: 60 kr per person, insättes klubbvis på pg 280722-0, Folkare Fotoklubb.
Märk talongen: Färgbildsalongen Dalarna.
Inlämning: Senast 2013-01-28 (poststämpelns datum) till:
Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 AVESTA
Jury: Fotograf Kenneth Sundh, Fagersta
Vernissage: Vernissage och juryns redovisning sker lördagen 2 mars 2013 med start

kl. 11.00 i Konsthallen, Avesta Bibliotek, Avesta.
De uttagna bilderna hänger därefter kvar för visning t o m onsdagen 13 mars (tas ner e.m.14 mars) för att därefter returneras till klubbarna.
Ev. frågor kring tävlingen kan ställas till vår E-postadress info@folkarefotoklubb.se eller till Jan Johansson (tävl.ledare); 0226-124 29, postjanne@home.se.
Välkomna med era färgbilder och likaledes välkomna till vernissagedagen.
Folkare Fotoklubb
Färgbildsalongen Dalarna 2013

 

Höstens program

Torsdagen 4 oktober
Vi lär oss mer om bildanalys i skarpt läge, och Janne Johansson redovisar KM delmoment 1.

Onsdagen 7 november – Studiebesök på DD och träff med Staffan Björklund!
Vi samlas vid klubblokalen för gemensam avresa senast kl. 18.00 till Falun.
Kl. 19.00 träffar vi Staffan Björklund, som tar oss på en rundtur i tryckeriet, samt berättar och visar
bilder ur både sitt yrkseliv som pressfotograf och ur sin privata samling.

Torsdag 6 december
Bildvisning från Flygfesten i Dala-Järna 2012 samt redovisning av Klubbcupen.

Under träffkvällarna finns det alltid fika för en tia, och alla är varmt välkomna. Träffarna äger rum i
klubblokalen på Telegatan 19, kl 19.00.

Höstens tävlingar

Klubbcupen – mellan Enköpings FK, Sala FK och Folkare Fotoklubb som också arrangerar
höstetappen 2012. Inlämning senast 15 oktober till Janne Johansson. Påsiktsbilder monterade på
kartong eller passpartou med maxmått 30x40cm.

Klass A: Tema sv/v ”Måla med ljus”. Max 1 bild per deltagare.
Klass B: Tema färg ”Om väggar kunde tala. Max 1 bild per deltagare.
Klass C: 3-bilds kollektion, färg eller svartvitt, inget tema. Max 1 kollektion per deltagare.

Dala Digitalsalongen 2012 och Bildspelstävlingen 2012
Arrangör: Gagnefs Fotoklubb. Inlämning direkt till arrangören, tillhanda senast 1 oktober 2012.
Redovisning söndagen 11 november kl. 13.00 i Lindbergshallen, Djurås, Gagnef.

Kommande tävlingar

–  Klubbcupen,

mellan Enköpings FK, Sala FK och vi själva som också arrangerar höstetappen 2012.
Klass A: Svartvita pappersbilder. Motto; ”Måla med ljus”. 1 bild per deltagare.
Klass B: Färgbilder. Motto; ”Om väggar kunde tala”. 1 bild per deltagare.
Klass C: 3-bildskollektion, färg eller svartvitt, inget motto. 1 kollektion per deltagare.
Gemensamma regler:
 – Bilderna skall vara monterade på kartong eller med passepartout, längsta sida max 40 cm samt förses med signatur typ ”ABC 123”.
– Inlämning till tävlingsledaren Janne Johansson senast 15 oktober.
 – Dala Digitalsalongen 2012 och Bildspelstävlingen 2012
Arrangeras av Gagnefs Fotoklubb.
Se bifogad inbjudan med tävlingsregler.
Inlämning av bilder och deltagaravgift direkt till arrangören, tillhanda senast 1 oktober 2012.
Redovisning söndagen 11 november kl. 13.00 i Lindbergshallen, Djurås, Gagnef.

Fototräff den 5/9 kl 19

VÄLKOMMEN TILL FOLKARE FOTOKLUBBS UPPTAKTSMÖTE HÖSTEN 2012
Höstens upptaktsmöte sker onsdagen den 5e september
Alla medlemmar är välkomna, gamla som nya, och nyfikna prospekts!
Vi träffas som vanligt i klubblokalen på Telegatan 19 kl 19.00.
Kvällens bildvisning!
Du som var med på utflykten den 6e juni tar med dig bilder för visning. Du som inte var med på
resan får gärna ta med dig sommarbilder eller andra bilder som du vill visa.
Höstens program!
Under kvällen bollar vi tillsammans fram höstens program, där alla är varmt välkomna med förslag.

Utflykt Strömsholms kanal

Här kommer några bilder från ytflykten

[slideshow category=”Utflykt Strömsholms kanal” width=”700″ height=”400″ effect=”fade” speed=”5″]