Roland Söderström

Min fotografiska hemvist är nog ganska diffus, är i stort sett en ”allätare”. Jag är f.n. sekreterare i klubben och har under mitt mångåriga medlemskap innehaft de flesta posterna i styrelsearbetet, framförallt som sekreterare och ordförande.