Dala Digitalsalong och Bildspelstävling 2013, resultat

Dala Digitalsalongen och Bildspelstävlingen 2013

Vid redovisningen av årets upplaga av Dala Digitalsalongen och Bildspelstävlingen kunde synnerligen goda resultat noteras för några Folkare FK-fotografer. Klart bäst lyckades Roger Berglund med sin seger i bildspelstävlingen. Roger är mångårig medlem i Folkare Fotoklubb men bor numera på annan ort, närmare bestämt i Dingtuna, Västmanland.
I klassen Digitalsalongen placerade sig Folkare FK-fotograferna med en 5:e plats genom Roland Söderström, Bror Johansson 6:a och Roger Berglund 14:e. Detta ledde till en 2:a plats i lagtävlingen efter Gagnefs FK som vann. I kategorin bilder uttagna för visning var Thomas Engström och Bror Johansson representerade med var sina två bilder och Roger Berglund med en bild.
Se bilagan med den kompletta prislistan. På Gagnefs Fotoklubbs hemsida www.gagnefsfotoklubb.se finns de 20 placerade bilderna, de 50 uttagna bilderna för visning samt de tre bäst placerade bildspelen för beskådande. Dessutom ”vimmelbilder” från trä
Dala Digital 2013 resultat

Svartvita Salongen Dalarna 2013

Ludvika Fotoklubb i samarbete med Kultur- och Fritidsförvaltningen Ludvika kommun och
Studieförbundet Vuxenskolan i Ludvika inbjuder till

SVARTVITA SALONGEN DALARNA 2013

Medlemmar i Dalarnas fotoklubbar samt medlemmar i andra verksamheter i Dalarna med fotografi på programmet inbjuds till svartvit fotosalong i Sädesmagasinet på Hammarbacken i Ludvika.

Salongen inleds med vernissage och redovisning av bedömningen lördagen den 15 juni 2013 kl. 14.00 och pågår till och med 4 juli.

REGLER: Salongen avser enstaka svartvita bilder med fritt motivval. Framställningssättet är valfritt så länge ursprunget är fotografiskt. Varje fotograf får delta med högst fyra bilder och ska äga den fullständiga upphovsrätten till de inlämnade bilderna. Bilder som tidigare varit belönade eller som varit uttagna till visning i Svartvita Salongen får inte delta. Bilderna skall vara monterade och den längsta sidan inklusive eventuell passepartout får inte överstiga 60 cm.

Bilderna skall vara märkta på baksidan med fotografens namn, fotoklubb eller organisation, bildtitel samt eventuell hängningsinstruktion. Namnlista från fotoklubben/organisationen bifogas.

Bilderna bedöms av en bildkunnig person som kommer att välja ut ett sextiotal bilder för visning samt har möjlighet att utdela plaketter och diplom till de bilder som han/hon anser vara förtjänta därav.

Bilderna sändes klubb- eller organisationsvis till:

Ludvika Fotoklubb
Östra Storgatan 26B
771 50 Ludvika

Deltagaravgiften är 100:- kr per deltagare, som insätts klubb- eller organisationsvis på bankgiro 5444-1290 Ludvika Fotoklubb

Senaste inlämningsdag är den 30 april 2010, poststämpeln gäller.

Med vänlig fotohälsning

Ludvika Fotoklubb

Resultat Färgbildsalongen Dalarna 2013

Färgbildsalongen Dalarna 2013

 

Jury: Fotograf Kenneth Sundh, Fagersta
Belönade bilder och bilder uttagna för visning, utan inbördes ordning.

Plaketter
Bror Johansson Folkare FK Arkitektur
Peter Jaktlund Borlänge FK Guckusko
Lars Bergman Borlänge FK Komorron
Ebbe Rosell Borlänge FK Fiesta
Tobbe Arnesson Ludvika FK Bladbagge

Diplom
Arnold Klaxman Långshyttans FK På kant
Lars-Erik Boberg Falu FK Vintersol
Kerstin Hagberg Grängesbergs FK Hus i blåsväder
Peter Reichel Gagnefs FK Julefrid
Karin Andersson Gagnefs FK Sweet childhood memories
Göran Stenberg Borlänge FK Träd
Göran Stenberg Borlänge FK Lada
Lars Bergman Borlänge FK Casaves
Lars Bergman Borlänge FK Leo
Torbjörn Pettersson Borlänge FK Double Power

Bilder uttagna för visning
Peter Jaktlund Borlänge FK Eftertänksamhet
Peter Jaktlund Borlänge FK Blåhö
Gerhard Kröll Borlänge FK Vogel
Gerhard Kröll Borlänge FK Marknad
Göran Stenberg Borlänge FK Telefonstolpar
Erik Lundeborg Borlänge FK Nära men ändå långt bort
Sonja Valkeoja Borlänge FK Flykten
Barbro Sjöholm Borlänge FK Land i sikte
Barbro Sjöholm Borlänge FK Kusinerna
Barbro Sjöholm Borlänge FK Röda pricken
Mats Lindström Falu FK Under ytan
Lennart Carle Falu FK Åkervägen mot kyrkan
Arne Andersson Falu FK Nadja 7
Björn Carlsson Falu FK Catwalk
Gunilla Malmberg Falu FK Chicago
Lars Fredriksson Folkare FK Blå timmen
Lars Fredriksson Folkare FK I strandkanten
Lars Fredriksson Folkare FK Fartens tjusning
Roland Söderström Folkare FK Vägkröken
Bror Johansson Folkare FK Playa Islandica
Bror Johansson Folkare FK Kölddimma
Eva Lammi Folkare FK Gröna stigen
Eva Lammi Folkare FK Bubblan
Peter Reichel Gagnefs FK Tystnad
Peter Reichel Gagnefs FK Ångbåtsgluggen
Karin Andersson Gagnefs FK Sweet little horses
Mats B Jansson Gagnefs FK Mammoth hotsprings
Mats B Jansson Gagnefs FK Yellowstone 2012
Mats B Jansson Gagnefs FK DJ
Thorild Jonsson Ludvika FK Utskjut
Thorild Jonsson Ludvika FK Sköldpaddans sista tand
Thorild Jonsson Ludvika FK Undankryp
Tobbe Arnesson Ludvika FK Förskolan brinner
Torbjörn Jonsson Ludvika FK Drömblomma
Göran Erlandsson Rättviks FK Långbryggan i dimma
Detta var den 14:e upplagan av Färgbildsalongen Dalarna med ett deltagande av 34 fotografer från 8 klubbar med sammanlagt 121 bilder. Till utställningen har juryn valt ut 50 bilder.
Några fotografer har lyckats med att få tre bilder antagna på olika nivåer. Av dessa får man nog anse att Lars Bergman, Borlänge Fotoklubb lyckades bäst i och med att han tilldelades en plakett och två diplom. Grattis!!!
Så vill vi som arrangör tacka alla för visat intresse och deltagande i denna
den 14:e upplagan av Färgbildsalongen Dalarna.

Folkare Fotoklubb

Inbjudan 4-klubbstävlingen 2013

Inbjudan 4-klubbstävlingen 2013

Folkare Fotoklubb har nöjet att inbjuda till 2013 års upplaga av 4-klubbstävlingen.

 

 

Vi vill att era tävlingsbidrag skall vara oss tillhanda senast 28 februari 2013. Vår postadress, är:

Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 Avesta.

 

Själva 4-klubbsträffen blir söndagen 28 april i Krylbo Församlingsgård (bredvid Krylbo Kyrka). För de som så önskar mjukstartar med lite förmiddagsfika kl. 10.30 fram till kl. 11.00 då själva redovisningarna av de olika tävlingsklasserna börjar.

 

Mer information för beställning av förmiddagsfika och lunch kommer senare.

 

Vi bifogar gällande tävlingsregler daterade 2009-01-10.

 

Vi inväntar med spänning och intresse era tävlingsbidrag.

 

 

Välkomna, såväl med era bilder som er personliga närvaro vid själva träffen.

 

 

 

FOLKARE FOTOKLUBB

 

Roland Söderström

(Vik. sekreterare)

 

 

 

Tävlingsregler 4-klubbstävlingen, daterade 2009-01-10

 

4-klubbstävlingen.

 

 

Nedanstående regler avser en omarbetning av de föregående reglerna som tillämpades under åren 2005-2008 och som baserades på förslaget från Folkare FK, version 3, daterat 2002-03-07 samt korrigering under januari 2005 med anledning av att Forsbacka FK f. o. m.

år 2005 avsäger sig vidare aktivt deltagande och ersätts av Söderfors FK.

Den nuvarande förändringen avser klass B där enligt beslut vid träffen i Långshyttan 2008 denna klass skall avse såväl diabilder som digitalt lämnade bilder, kan kallas ”Projektorbilder”.

 

Deltagande klubbar:

Folkare Fotoklubb, Gävle Fotoklubb, Söderfors Fotoklubb och Långshyttans Fotoklubb.

 

Klassindelning:

 1. Svartvita pappersbilder.
 2. Projektorbilder (dia alt. digitalt lämnade bilder).
 3. Färgbilder på papper.

 

Gemensamma regler för alla klasserna:

 • Tävlingen är årligen återkommande och arrangeras i ovanstående klubbordning.
 • Tävlingen avser bilder med fritt motivval.
 • Bilderna skall märkas med olika signaturer och/eller bildtitlar. Bilderna skall åtföljas av en deltagarförteckning för varje klass.
 • 10 bilder per klubb och klass. Ingen begränsning med avseende på antalet fotografer som de inlämnade bilderna representerar. Eftersom tävlingen i första hand har karaktären av ”klubbtävling” bör det dock vara en ambition att de inlämnade tävlingsbidragen representerar så många fotografer som möjligt
 • Juryn rangordnar 20 bilder per klass. Av de uttagna 20 bilderna sammanräknas klubbens poängskörd utifrån följande poängskala: Placering nr 20 får 1 poäng, nr 19 får 2 poäng o.s.v. till segrarbilden som alltså får 20 poäng. Vid lika högstapoäng tillfaller segern den klubb som har bäst placerad bild.

 

Särskilda regler för klass A & C.

 • Generellt gäller att de inlämnade tävlingsbidragen skall ha ett av de deltagande fotograferna egenproducerat fotografiskt ursprung.
 • För klass A gäller att bilderna skall ha ett svartvitt, s. k. monochromt utförande. Toning är tillåtet.
 • För klass A och C gäller även att det fotografiska alstret får vara datorbehandlat och framställts på valfritt sätt. Handkolorering är tillåtet. Bilderna skall vara monterade och bildalstrets största sida inklusive eventuell passepartout får ej överstiga 45 cm (ändrat från 40 cm och beslutat vid träffen i Långshyttan 2004-04-25).

 

Särskilda regler för klass B.

 • Diabilderna skall vara monterade i glasramar med måttet 5 x 5 cm. Märkning såsom ovan angivits med signatur och helst bildtitel samt med den röda punkten i nedre vänstra hörnet när bilden betraktas rättvänt.
 • För de bilder som lämnas in digitalt (på CD) får längsta sida vara max. 1024 pixlar och ha en måttlig komprimering. Bildfilen skall givetvis ha ett filnamn efter samma princip som gäller för de övriga klasserna och likaledes anges i klubbens bildförteckning till arrangören.

 

 

 

 

 

Tidsschema, arrangemang, vandringspris:

 • Tävlingsbidragen skall inlämnas till arrangerade klubb senast sista dagen i februari.
 • Arrangerande klubb skall i god tid skicka inbjudan till 4-klubbsträffen.
 • Segrande klubb erhåller inteckning i vandringspris som av klubben måste intecknas 3 gånger för att bli klubbens egendom. Den klubb som erövrar vandringspris ålägges att sätta upp ett nytt vandringspris.

 

 

 

Folkare Fotoklubb /R. Söderström 2005-02-04, rev. 2009-01-10

 

 

 

 

Färgbildsalongen Dalarna 2013

Vår inbjudan riktar sig till medlemmar i Dalarnas fotoklubbar, bildgrupper och andra verksamheter med fotografi på programmet, oavsett tillhörighet eller inte i någon fotografisk organisation som exempelvis RSF (Riksförbundet Svensk Fotografi Sveriges Fotoklubbar).
Tävlingen avser enstaka bilder, presenterade som s.k. påsiktsbilder, valfritt motivområde, max. 4 bilder/deltagare. Bilderna skall vara monterade och den längsta sidan, inklusive eventuell passepartout, får inte överstiga 50 cm. Tjocklek max. 5 mm. Bilderna skall vara märkta på baksidan med individuella signaturer enligt modellen ABC 123 samt en bildtitel. Till denna inbjudan bifogas en blankett för deltagarförteckning som klubbvis returneras ifylld tillsammans med bilderna till arrangören.
Inlämnade tävlingsbidrag skall ha ett egenproducerat fotografiskt ursprung. I övrigt vill vi som arrangör inte sätta några begränsningar utan snarare uppmana deltagarna till ett fritt och kreativt skapande av fotografiska färgbilder. Bilder som premierats och antagits för visning i tidigare upplagor av Färgbildsalongen Dalarna får inte deltaga.
Utmärkelser: Plaketter och diplom i den omfattning som juryn anser motiverat.
Deltagaravgift: 60 kr per person, insättes klubbvis på pg 280722-0, Folkare Fotoklubb.
Märk talongen: Färgbildsalongen Dalarna.
Inlämning: Senast 2013-01-28 (poststämpelns datum) till:
Folkare Fotoklubb, Telegatan 19, 774 31 AVESTA
Jury: Fotograf Kenneth Sundh, Fagersta
Vernissage: Vernissage och juryns redovisning sker lördagen 2 mars 2013 med start

kl. 11.00 i Konsthallen, Avesta Bibliotek, Avesta.
De uttagna bilderna hänger därefter kvar för visning t o m onsdagen 13 mars (tas ner e.m.14 mars) för att därefter returneras till klubbarna.
Ev. frågor kring tävlingen kan ställas till vår E-postadress info@folkarefotoklubb.se eller till Jan Johansson (tävl.ledare); 0226-124 29, postjanne@home.se.
Välkomna med era färgbilder och likaledes välkomna till vernissagedagen.
Folkare Fotoklubb
Färgbildsalongen Dalarna 2013