Tävlingar

Fikabilden

Syftet med den nuvarande formen av ”Fikabilden” är att gestalta ett visst bestämt motto som meddelas ca en månad före den fototräff där visning skall ske. Avsikten är att fotograferingen skall göras lite mer av ”uppdragskaraktär” under tiden mellan meddelandet av mottot och fram till själva fototräffen. Det skall alltså vara nytagna bilder och inte hämtade från arkivet.


 

KM

  • Etapp 1: Digitala bilder. Inlämning i digital form antigen på USB på ett medlemsmöte eller skickas till klubbmailen. Formatet skall vara jpeg med längsta bildsida max. 2000 pixlar. Bildfilens storlek max 2 MB. Motivvalet är fritt för samtliga klasser och etapper.
   • Digitala enstaka bilder, max 3 bilder/fotograf. Inget tema.
   • Digital kollektion, 3-5 bilder. 1 kollektion/ fotograf. Inget tema.
  • Etapp 2: Påsiktsbilder, papper, svartvita och färgbilder i samma klass. Pappersbildernas längsta sida max 40 cm inkl. passepartout.
   • Påsikt enstaka bilder. Max 3 bilder/fotograf. Inget tema.
   • Påsikt kollektion. 3-5 bilder. 1 kollektion/ fotograf. Inget tema.
  • Bilderna skall märkas med fotografens namn och även förses med en bildtitel, unik för varje enskild bild respektive kollektion.
  • Etapp 1: Klass B. Digitala bilder och digital kollektion. Inget tema, 3-5 bilder i kollektionsklassen.
  • Etapp 2: Klass A. Påsiktsbilder och kollektion påsikt. Inget tema, 3-5 bilder i kollektionsklassen.  

För att en tävlingsklass skall vara giltig krävs ett deltagande av minst 3 fotografer.

Utförliga regler hittar du här. KMregler2022

 


4-Klubbstävling

Mellan fotokubbarna i Folkare, Gävle, Sala och Ludvika.

Klassindelning

 1. A  Svartvita pappersbilder
 2. B  Digitala bilder
 3. C  Färgbilder på papper

Tema

Varje år skall en klass vara med tema. Arrangerande klubb skall ca ett år innan meddela vilket tema som skall gälla. Temat börjar med klass A, sedan klass B osv.Gemensamma regler för alla klasser

 • Tävlingen är årligen återkommande och arrangeras i ovanstående klubbordning
 • Tävlingen avser bilder med fritt motivvalBilderna skall märkas med bildtitel, namn och klubb. Bilderna skall åtföljas av endeltagarförteckning för varje klass
 • 10 bilder per klubb och klass. Ingen begränsning med avseende på antalet fotografer somde inlämnade bilderna representerar. Eftersom tävlingen i första hand har karaktären av ”klubbtävling” bör det dock vara en ambition att de inlämnade tävlingsbidragen representerar så många fotografer som möjligt
 • Juryn rangordnar 20 bilder per klass. Av de uttagna 20 bilderna sammanräknas klubbens poängskörd utifrån följande poängskala: Placering nr 20 får 1 poäng, nr 19 får 2 poäng osv. till segrarbilden som får 20 poäng. Vid lika högstapoäng tillfaller segern den klubb som har bäst placerad bild
 • Generellt gäller att de inlämnade tävlingsbidragen skall vara av de deltagande fotograferna egenproducerat fotografiskt ursprung
 • Bilderna får vara behandlade i bildbehandlingsprogram.Särskilda regler för klass A och C
 • För klass A gäller att bilderna skall ha ett svartvitt, s.k. monochromt utförande. Toning ärtillåtet
 • Bilderna skall vara monterade och bildalstrets största sida inklusive ev. passepartout fårinte överstiga 45 cm
 • Förutom påsiktsbilderna skall en digital kopia skickas med för alla bilder för att underlättaredovisningen.Särskilda regler för klass B
 • Den digitala bildens längsta sida får vara max 2000 pixlar och 1500 kb stor. Bildfilenskall ha ett filnamn efter samma princip som gäller för de övriga klasserna och likaledesanges i klubbens bildförteckning till arrangören
 • Bilderna får vara svartvita och/eller färg.Tidsschema, arrangemang och vandringspris
 • Tävlingsbidragen skall inlämnas till arrangerande klubb senast sista februari
 • Arrangerande klubb skall i god tid skicka inbjudan till 4-klubbsträffen
 • Segrande klubb erhåller inteckning i vandringspris som av klubben måste intecknas 3gånger för att bli klubbens egendom. Den klubb som erövrar vandringspris åläggs att sättaupp ett nytt vandringspris
 • Diplom delas ut till de tre första fotograferna i varje klass.

 


Färgbildssalongen

 • Tävlingen avser enstaka färgbilder, presenterade som s.k. påsiktsbilder, valfritt motivområde.
 • Max. 4 bilder/deltagare.
 • Bilderna skall vara monterade och den längsta sidan, inklusive eventuell passepartout, får inte överstiga 50 cm. Tjocklek max. 5 mm.
 • Bilderna skall vara märkta på baksidan med fotografens namn, fotoklubb/bildgrupp/organisation samt bildtitel.


Klubbcupen

Mellan Folkare, Sala, Enköpings fotoklubbar.

 • Klass A: Svartvita bilder, pappersbilder, 1-bildstävling med motto.
 • Klass B: Färgbilder, pappersbilder, 1-bildstävling med motto.
 • Klass C: ”Öppna klassen”; kollektion om 3-5 bilder (OBS! Ändrat), pappersbilder, valfritt svartvitt eller färg, inget motto.
 • Max. 1 bild respektive kollektion per deltagare.
 • Bilderna bör vara monterade på kartong, längsta sida max. 40 cm inkl ev. passepartout.
 • Märkning enligt principen ”ABC 123”, gärna också en bildtitel.