Planket

Några bilder från ”Planket” på 100års jubileet

alla foton av Lars Fredriksson