Nästa möte

Vid redovisningen av  KM etapp 1 kommer Gunnar Englund som har varit jury att medverka och delge oss resultatet. Han är fotograf och fotolärare från Strängnäs. Dessutom kommer han att visa egna bilder under ca en halvtimme.