Medlemsmöte

Medlemsmöte


2020-08-26

  • Sängongsupptakt, klubblokalen kl. 18.00
  • Fikabild, «Baksida» Nytagen bild.
  • Sommarbilder(max10/medlem)
  • Start av Bildstafett 2020-3
  • Brainstorm-möte för klubbens Vision 2025

Visa hela kalendern