Om Klubben

Klubben
Folkare Fotoklubb bildades 1940 och har nu c:a 45 medlemmar.
Årsavgift: 150 kr, för ungdomar, studerande och famíljemedlemmar 50 kr.
Plusgiro: 280722-0
Ändamål
Klubbens ändamål är att verka för fotografins utveckling och att genom fotografisk bild söka dokumentera kulturen i kommunen samt att skapa en meningsfylld fritid för såväl unga som vuxna medlemmar (ur stadgarna från 1940).
Folkarekalendern
Folkare Fotoklubb ger varje år ut en almanacka med gamla bilder från bygden.
Möten, Träffar & Utflykter
Klubben har månadsmöten ca en gång per månad i klubblokalen på Telegatan 19. På månadsmötena visas bilder av inbjudna fotografer (eller medlemmar), diskuteras fotografi och ny fototeknik.
Klubben arrangerar studiecirklar i fotografering, bildbehandling och bildspel.
Klubben anordnar gemensamma utflykter till utställningar och intressanta   platser.
Tävlingar
Klubben arrangerar årligen två fototävlingar:

  • Bästa Folkarebilden tillsammans med Avesta Tidning och kommunen och är öppen för allmänheten.
  • Färgbildssalongen Dalarna, öppen för samtliga fotoklubbar i Dalarna.

Dessutom deltar klubben i två tävlingar mellan olika klubbar; 4-klubbstävlingen och Klubbcupen.

Medlemmar i klubben deltar även i ett flertal andra fototävlingar som RIFO (RSF), Daladigitalsalongen (Gagnefs FK), Svartvita Salongen Dalarna (Ludvika FK) samt även internationella salonger. Givetvis finns också ett internt klubbmästerskap, KM i påsiktsbilder och projektorbilder med två deltävlingar.