Stafetten 18:3

6 deltagare, Janne V började med bilden på lövet

Foto Janne Vestlund

Read More

Bildstafett 18:2

Nu är stafett 18:2 klar, Janne V var moderator och skickade första bilden

Read More

Fotostafett 1

Här är bilderna grå första stafetten, utgångstemat var ”Upprepning”

Första bilden av Kenneth F

rör inte min bild

Read More