Föreningsmässa

Idag finns vi representerade på föreningsmässan som hålls i Avesta parken, den håller på mellan 13:00 till 16:00.

Klubbcupen

Dags för inlämning av bidrag till klubbcupen, teman denna gång är

  • SV: Stor och liten
  • Färg: Mönster
  • Kollektion: 3-5 bilder fritt tema.

Lämnas lämpligen till Janne på nästa träff den 29/9

Fotografera karnevalsloppet

Vi har fått en förfrågan från Avesta OK om att plåta karnevalsloppet, dom vill ha lite nya bilder till hemsida och informationsblad. Så om intresse finns samlas vi vid lokalen kl 17:00.
Info om loppet

Redovisning Klubbcupen

Redovisning av resultat klubbcupen

  • Plats: Wallinska gården på Kryddgårdsgatan 8a i Enköping
  • Tid: Tisdagen den 24 maj klockan 19.00

Samling vid lokalen för samåkning 17:30

 

Fotosprint Sala

För samåkning så träffas vid vi klubblokalen för avfärd till Sala kl 10:00 den 23/4